Model: Dekor 15

  • Preț:

    149 lei/ m2

  • Dimensiune:

    50 x 50 cm / placă
  • Grosime:

    între 1.2 și 2.5 cm
  • Relief:

    1.3 cm
  • Greutate:

    5,1 kg / placă
  • Compoziție:

    ipsos armat cu fibră de sticlă